Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2022  

 

 

 

1 Harm de Jong

 

De Tynje

 

Mijn leeftijd is 39 jaar, ben opgegroeid in De Tynje en woon hier nu weer. In het dagelijks leven ben ik docent geschiedenis en maatschappijleer in Joure.

Ik zet mij in voor verschillende verenigingen in De Tynje, om een ‘leefbaar dorp' te houden. Die verantwoordelijkheid hebben volgens mij alle inwoners. Vrijwilligers zijn het cement die de dorpen samenbindt. Zo ben ik actief bij de carnavalsvereniging, het Tynster skûtsje en de voetbalvereniging.  

 Harm de Jong

2 Mirjam Bergsma

Lippenhuzen

Mirjam Bergsma (30 jaar, Lippenhuzen) is de nummer 2 van onze lijst. Zij is docent op een praktijkschool in het voortgezet onderwijs in Sneek.

"Voor mij is de FNP de partij die het verschil maakt, met realistische plannen voor een herkenbaar Fryslân voor nu en de toekomst." 

 Mirjam Bergsma 4

3 Hans Hofstee

De Tynje

Hans 48 en geboren en getogen in Gersleat, maar woont al meer als 20 jaar in De Tynje. Hij is voorman in de metaalindustrie en zeer actief in het verenigingsleven. Zo is hij jaren bezig geweest met de beroemde Caravanfeesten en is hij een van de aanjagers achter het Skûtsje Swarte Wief, het skûtsje van De Tynje.

Ik wil mij graag inzetten voor de komende generaties. Want zij verdienen het om Fryslân zo te beleven zoals ik dat in ett verleden gedaan heb. Daar hoort voor iedereen een eerlijke kans op in fatsoenlijke woning bij, in eigen dorp. 

 Hans Hofstee

4 Sjoerdtsje Veenstra-Paulusma

Oerterp

 

Mijn leeftijd is 74 jaar en wij wonen 24 jaar in Oerterp. Volgens mij is het van belang dat de inwoners in onze tweetalige provincie, beide talen beheersen. In Opsterland verstaat ruim 90 procent het Fries, maar kan dit niet goed lezen.

Dit kan natuurlijk beter; daarom ben ik een groot voorstander van meertalig onderwijs. Op drietalige scholen wordt afwisselend onderwijs in het Nederlands, Fries en Engels gegeven. Uit onderzoek blijkt bovendien dat ze bij toetsen boven het landelijk gemiddelde scoren.  

sjoerdtsje2018

Ultsje Hosper

 

Oerterp

 

Mijn leeftijd is 75 jaar en wij wonen 50 jaar in Oerterp. Als bioloog is mijn grootste zorg, een leefbare wereld voor onze kinderen achter te laten. Daarom moetten wij duurzaam met onze leefomgeving omgaan.

De biodiversiteit gaat erg acheruit, ook in onze omgeving. Volgens mij moet de gemeente het goede voorbeeld geven en ons openbaar groen ecologisch beheer. Daarom geen bestrijdingsmiddelelen gebruiken en alle bermen jaarlijks twee keer maaien en het gewas afvoeren. Zo ontstaan bloemrijke bermen met veel vlinders. 

 3 Ultsje Hosper 18 PF

6 Martin Boomsma

Bakkefean

 

7 Jacob de Vries

 

Bakkefean

 

Mijn leeftijd is 55 jaar en wij wonen 19 jaar in Bakkefean. In het dagelijks leven werk ik bij een mechanisatiebedrijf in Bakkeveen. Mijn grootste hobby is het toneel, zowel het toneelspelen zelf als het beoordelen als keurmeester.

 

Ik streef naar een bloeiende kunst- en cultuursector. Want dit draagt bij aan de welvaart en het welzijn van onze inwoners. Daarom is een laagdrempelig aanbod voor scholen, verenigingen en particulieren noodzakelijk.

 

 5 jacob de Vries PF

8 Joeri Arndt                                                                 

Lippenhuzen

 Joeri Arndt 1

9 Henry de Jong

De Himrik

 Henri de Jong

10 Gauke Dam

Terwispel

 

Gauke is 56 jaar en heeft zijn eigen onderneming, DAM Groenadvies, en adviseert over natuur- en landschapsprojecten. Ook is hij een van de initiatiefnemers dy't met de Stichting Moai Wenplak Terwispel probeert nieuwe huizen voor jongeren in het dorp te bouwen.

Waarom is de FNP zijn partij?

"Ik ga voor de FNP omdat deze partij als geen ander aanvoelt wat er in de Friese gemeenschap leeft en speelt. De FNP staat tussen de mensen. He is een partij van doorpakkers in plaats van praters.

 

 Gauke Dam
11 Lybrich Kramer

Nij Beets

 lybrich

12 Fimke de Boer-Jongedijk

Oerterp

 

13 Ed Knotter

Beetstersweach

 edkleur
14 Andrys Bakker

Bakkefean

 

15 Anne Kuperus 

Nij Beets

 

16 Jan Nauta

De Gordyk

 jannauta

17 Renskje van der Meulen-Meijer

Wynjewâld

 
18 Johannes Groen

Beetstersweach

 

19 Wiebe Veenstra

Oerterp
 

20 Durk Feenstra 

Nij Beets

 

21 Sus Wassenaar

Beetstersweach

 

 

 

 sus

22 Andries Visser   

Beetstersweach    

 
23 Reitze Jonkman 

De Gordyk

 

24 Renny Hosper-Tjepkema

Oerterp

 
25 Stoffel Haagsma

De Gordyk

 

 2023 FNP Fryslân - Disclaimer