Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

 

 

1 Janko van der Werf  

Terwispel

 

Mijn leeftijd is 64 jaar en wij wonen 60 jaar in Terwispel. In mijn dagelijks leven ben ik bouwinspecteur. In mei 2017 ben ik Evert Wilstra in de Gemeenteraad opgevolgd. Ik zou graag een nieuwe periode van vier jaar raadslid willen blijven.

 

Ik zet mij in voor de bouw van woningen in de kleine dorpen, zodat jongeren de kans krijgen in hun dorp te blijven wonen. Dat is ook noodzakelijk voor het voortbestaan van de scholen en het verenigingsleven.

Ik vind dat voor ouderen in hun dorp ook woonruimte beschikbaar moet zijn. Volgens mij is de bouw van kleine appartementen een optie.  

 1 Janco van der Werf PF

2 Harm de Jong

 

De Tynje

 

Mijn leeftijd is 35 jaar, ben opgegroeid in De Tynje en woon hier nu weer. In het dagelijks leven ben ik docent geschiedenis en maatschappijleer in Joure.

Ik  zet mij in voor verschillende verenigingen in De Tynje, om een ‘leefbaar dorp' te houden. Die verantwoordelijkheid hebben volgens mij alle inwoners. Vrijwilligers zijn het cement die de dorpen samenbindt. Zo ben ik actief bij de carnavalsvereniging, het Tynster skûtsje en de voetbalvereniging.  

2 Harm de Jong

3 Ultsje Hosper

Oerterp

 

Mijn leeftijd is 71 jaar en wij wonen 46 jaar in Oerterp. Als bioloog is mijn grootste zorg, een leefbare wereld voor onze kinderen achter te laten. Daarom moeten wij duurzaam met onze leefomgeving omgaan.

 

De biodiversiteit gaat sterk achteruit, ook in onze omgeving. Volgens mij moet de gemeente het goede voorbeeld geven en ons openbaar groen ecologisch beheren. Daarom geen onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken en alle bermen jaarlijks tweemaal maaien en het gewas afvoeren. Zo ontstaan bloemrijke bermen met veel vlinders.

  

 3 Ultsje Hosper 18 PF

4 Sjoerdtsje Veenstra-Paulusma

Oerterp

 

Mijn leeftijd is 70 jaar en wij wonen 20 jaar in Oerterp. Volgens mij is het van belang dat de inwoners in onze tweetalige provincie, beide talen beheersen. In Opsterland verstaat ruim 90 procent het Fries, maar kan dit niet goed lezen.

Dit kan natuurlijk beter; daarom ben ik een groot voorstander van meertalig onderwijs. Op drietalige scholen wordt afwisselend onderwijs in het Nederlands, Fries en Engels gegeven. Uit onderzoek blijkt bovendien dat ze bij toetsen boven het landelijk gemiddelde scoren.  

sjoerdtsje2018

5 Jacob de Vries

 

Bakkefean

 

Mijn leeftijd is 51 jaar en wij wonen 15 jaar in Bakkefean. In het dagelijks leven ben ik voorraadbeheerder bij een slagerijgroothandel. Mijn grootste hobby is het toneel, zowel het toneelspelen zelf als het beoordelen als keurmeester.

 

Ik streef naar een bloeiende kunst- en cultuursector. Want dit draagt bij aan de welvaart en het welzijn van onze inwoners. Daarom is een laagdrempelig aanbod voor scholen, verenigingen en particulieren noodzakelijk.

 

 5 jacob de Vries PF

6 Reitze Jonkman 

De Gordyk

 

7 Lybrich Kramer

Nij Beets

 lybrich

8 Henry de Jong

De Himrik

 henry

9 Sytze van de Meulen

Wynjewâld

 

 sytse

10 Ed Knotter

Beetstersweach

 edkleur

11 Klaas de Boer

Lippenhuzen

    

 

klaasdeboer

12 Roel Falkena

De Gordyk

 rfalkena

13 Geartsje Bloemhof 

Terwispel

 

14 Jan Nauta

De Gordyk

 jannauta

15 Wiebe Veenstra

Oerterp
 

16 Durk Feenstra 

Nij Beets

 

17 Sus Wassenaar

Beetstersweach

 

 

 

 sus

18 Andries Visser   

Beetstersweach

 

19 Tette Hofstra

Nij Beets

 

20 Renny Hosper-Tjepkema    

Oerterp

 

 2021 FNP Fryslân - Disclaimer