NIEUWS   25-10-2018


Fryslân: FNP: meer bevoegdheden is beter voor Fryslân

Leeuwarden - De FNP vindt dat Fryslân veel meer bevoegdheden moet hebben omdat dit veel voordelen biedt voor de inwoners van Fryslân. Dit blijkt uit de FNP-toekomstvisie 'Fryslân zelf aan het roer' die op 24 oktober werd gepresenteerd.

De voordelen zijn een hogere economische groei en daarmee minder werklozen, het behoud van jong talent voor de regio (inclusief een volwaardige universiteit), een duurzame regio die zelfvoorzienend is met zijn eigen energie, een betere spreiding  van voorzieningen en een bestuur dat dichter bij de burger staat.

 

De basis van de uitgewerkte visie is dat beslissingen over Fryslân ook het beste in Fryslân zelf kunnen worden genomen. Zodat er door de regio (in dit geval de Staten van Fryslân) maatwerk kan worden geleverd voor de Friese gemeenschap. Dat geeft voordelen voor de inwoners in Fryslân zelf, maar biedt ook voordelen en kansen voor de rest van Nederland. Met meer zeggenschap bedoelt de FNP dat Fryslân een bijzondere positie in het Koninkrijk krijgt, een regio met wetgevende bevoegdheden en bijbehorende budgetten om de taken goed uit te kunnen voeren. Dit is te vergelijken met regio's zoals Wales, Zuid-Tirol in Italië of Ostbelgien in België. De helft van de regio's in de EU heeft al extra bevoegdheden gekregen. Volgens FNP-Statenlid Sybren Posthumus 'is het niet meer van deze tijd dat bijna alle beslissingen in Den Haag worden genomen'.

 

Momenteel is het zo dat er in Fryslân veel verlies is aan talent (‘brain drain'), er altijd meer werkloosheid is dan gemiddeld in Nederland, lagere inkomens in Fryslân, er  schade is door gas- en zoutwinning en de bevolking niet tevreden is over politiek-Den Haag. Slechts 15% van de Friezen is van mening dat de Nederlandse regering weet wat er leeft in Fryslân! En de dreiging van opschaling in een 'noordelijk landsdeel' blijft bestaan, wat de bevolking van Fryslân beslist niet wil.

 

Met de nieuwe visie biedt de FNP een beter perspectief. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat regio's met meer bevoegdheden een significant hogere economische groei hebben. In de nieuwe situatie heeft Fryslân zelf lobbyisten in Den Haag en Brussel. En een eigen vertegenwoordiging (kantoor) in Brussel. Fryslân handelt zelf subsidies af met de EU. Dat gaat niet meer via een omweg. De bedoeling is om meer subsidies te genereren en het bedrijfsleven te helpen. Het Friese parlement kan in de toekomst zelf onzinnige wetten afschaffen of aanpassen.  Met het veel grotere budget kan een grote impuls worden gegeven aan bijvoorbeeld de (ziekenhuis-)zorg, het openbaar vervoer, cultuur en de laatste problemen met grote infrastructuur kunnen worden opgelost (Skarsterrien, sluizen Afsluitdijk). Uiteraard wil de FNP de bevolking betrekken bij de plannen. De visie is als eerste uitgereikt aan vertegenwoordigers van de actiegroepen ‘Tsjingas' en ‘Red de Sionsberg' (foto).  

 Tags

MEER OVER DIT ONDERWERP
2019 FNP Fryslân - Disclaimer