NIEUWS   16-10-2019


Fryslân: De oplossing ligt in de regio

Stikstofmaatregelen hebben afgelopen zomer al tal van bouwprojecten op slot gezet, en door boze boeren komen nu ook steden en wegen tot stilstand. De oorzaak is bekend: Haagse wetgeving en de uitspraken van de Raad van State. De Randstad schrijft vanuit een eigen werkelijkheid de rest van het land de regels voor.

"Wat is het een bende in Den Haag" (Wopke Veenstra)

Oktober 2019 zal de geschiedenisboeken in gaan als de maand waarin de regio's opstaan. Een kanteling in het denken. Waar provincies recht doen aan wat er werkelijk leeft onder de mensen. Immers, nadat Friesland vorige week zijn handtekening terugtrok onder een IPO-dictaat, volgden op maandag Drenthe, Gelderland en Overijssel.

 

Dat deze provincies de geluiden uit de maatschappij serieus nemen, is volgens ons de normale gang van zaken. Helaas staat dit in scherp contrast met de handelingen van de zittende regering. Laat ons duidelijk zijn: een andere aanpak is nodig.

 

Wij begrijpen de ergernis van de boeren, wij begrijpen dat zij zich gedupeerd voelen. Wij zijn dan ook ingenomen met het besluit van de vier provincies om het Haagse dictaat terug te draaien. Wij zien dat de revolutie in het denken in de periferie begon, met Friesland voorop!

 

Maar we zijn er nog niet. Sterker nog, we zijn geen stap verder. Ook andere sectoren hebben te lijden van een gebrek aan bestuurlijke kracht in Den Haag. Sommige individuele bouwondernemers hebben al schade die oploopt in de tonnen. Er is een groep boeren die nog steeds wacht op een vergunning. Ook deze mensen hebben sterk te lijden onder de onzekerheid.

 

Minister Schouten zei afgelopen maandag dat ‘de provincies zelf mogen weten welke vergunningen zij uitgeven.' En vrijdag liet vicepremier Hugo de Jonge tijdens de wekelijkse persconferentie blijken hij geërgerd was over de ontwikkelingen in Friesland en dat de regering ‘de provincies aan de afspraken zal houden.' Twee uitspraken van één kabinet die elk wat anders zeggen. Dan is het niet gek dat er verwarring ontstaat.

 

Minister van Staat Tjeenk Willink had vorig jaar een uitstekende analyse. Hij zei: ‘Door het ontbreken van debat grijpt de politiek vaak te laat in. Daardoor voelen burgers zich overvallen.' 'Er worden drastische maatregelen opgelegd, en van burgers wordt verwacht dat ze begrijpen dat die nodig zijn. Hoezo? De essentie van politiek is ook dat je ontwikkelingen tijdig signaleert. Politiek heeft de plicht vooruit te kijken en burgers te betrekken bij hun besluiten.'

 

Wanneer belangrijke onderwerpen, zoals de stikstofproblematiek, vanuit een dichtgetimmerd regeerakkoord door een klein groepje mensen gedicteerd worden en er geen publiek debat of overleg is met de mensen die het aangaat, dan is dat de basis voor groeiende onvrede in de regio.

 

Voor ons heeft deze oktobermaand duidelijk gemaakt dat een andere aanpak noodzakelijk is. Zonder draagvlak en samenwerking komen wij niet verder. Als we zo doorgaan als voorheen, zal er een groeiende onvrede in de regio ontstaan.

 

Wij zijn blij dat de kentering in het denken in Friesland en andere regio's nu in gang is gezet. Wij moeten verder op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. En daarbij kunnen wij Haagse dictaten missen als kiespijn.

 

Wopke Veenstra, Woordvoerder Landbouw en Sijbe Knol, woordvoerder Leefbaarheid, wonen en ruimte van de FNP-StatenfractieTags: Buorkje yn Fryslan, Polityk Bestjoer

MEER OVER DIT ONDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer