NIEUWS   22-03-2022


Fryslân: FNP wil debat over Lelylijn / Deltaplan in Provinciale Staten

De Statenfractie van de FNP heeft een debat aangevraagd in Provinciale Staten over de plannen voor de Lelylijn en het Deltaplan Noord-Nederland. Deze plannen gaan zo breed en er zitten zoveel verschillende ruimtelijke en politieke aspecten aan, dat het niet zonder een democratisch debat in de Staten kan. Het debat zou nog voor de zomer moeten plaatsvinden. Dat zegt de FNP in een verzoek aan de agendacommissie van de Staten.

"Wat FNP betreft heeft het al veel te lang geduurd" (Sijbe Knol oer debat Lelylijn - Deltaplan)

Aanleiding voor het verzoek van de FNP zijn de resultaten van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, de zogenaamde Quickscan-MKBA (onderzoek Deel B) over het Deltaplan, die het College van Gedeputeerde Staten onlangs aan Provinciale Staten (PS) heeft gestuurd. Op 16 juni 2021 is het Deltaplan besproken in een commissie. Dat was vooral procedureel; er was op dat moment nog niets aan stukken of uitwerking beschikbaar voor PS om over te oordelen.

 

FNP woordvoerder Sijbe Knol: ‘Het Deltaplan is een zodanig majeur punt met een zodanig brede scope, ook financieel, en reikt zover in de toekomst, dat het niet anders kan dan dat PS er een inhoudelijk debat over voeren. Ga maar na. Het gaat naast infrastructuur, mobiliteit en bereikbaarheid ook over economische structuur en (grootschalige) woningbouw. Het raakt het ruimtelijk-landschappelijke, ruimtelijk-economische, sociaal-economische en sociaal-culturele beleid van de Provincie, gemeenten en het Rijk.'

 

Knol: ‘Het gaat ook over bestuurlijke samenwerking, over democratische besluitvorming bij zulke ingrijpende projecten, over de rol van de gemeenteraden, over het draagvlak en de participatie van de omwonenden die besproken moeten worden. Het is allemaal nogal technisch met alle onderzoeken die zijn uitgevoerd. Wij willen, zoals eerder met de MKBA over het veenweidegebied, ook tekst en uitleg van de onderzoekers. Bij zo'n groot en ingrijpend punt ontkom je ook niet aan een volledige democratische behandeling met informatie, hoorzittingen en commissies. Wat de FNP betreft heeft het al veel te lang geduurd.' 

 

 

Brief GS Deltaplan Tags: Wenje yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer