09-12-2018 - Fryslân: Vaklui in Fryslân verdienen het de ruimte te krijgen
Leren, leren, leren. Zo veel mogelijk kinderen moeten naar de havo of het vwo. Daarna door naar HBO of de universiteit natuurlijk. Al die studenten worden opgeleid voor een kennisberoep. Dat is op zichzelf mooi, maar onze maatschappij vergeet iets: de mensen die wat met hun handen kunnen en een vak leren.

04-11-2018 - Fryslân: FNP: Creatieve oplossingen bedenken voor tekort aan zorgpersoneel platteland
De FNP heeft kennis genomen van het bericht op Omrop Fryslân dat sommige zorginstellingen op het platteland minder makkelijk aan personeel kan komen. Uit de berichten doet blijken dat voornamelijk het vervoer van de woonplaats van mogelijke personeelsleden, wat meestal in de steden is, naar de zorginstellingen op het platteland een pijnpunt is.

25-10-2018 - Fryslân: FNP: meer bevoegdheden is beter voor Fryslân
Leeuwarden - De FNP vindt dat Fryslân veel meer bevoegdheden moet hebben omdat dit veel voordelen biedt voor de inwoners van Fryslân. Dit blijkt uit de FNP-toekomstvisie 'Fryslân zelf aan het roer' die op 24 oktober werd gepresenteerd.

24-10-2018 - Fryslân: FNP: Zorgen over verplichte asbestsanering in Fryslân
Van uit de media heeft de FNP vernomen dat de Tweede Kamer heeft besloten dat alle asbest op de daken in Nederland, dus ook in Fryslân, per 31 december 2024 gesaneerd moet zijn. Er is in de Tweede Kamer ingestemd met dit wetsvoorstel. De FNP Statenfractie heeft hierop schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

20-10-2018 - Fryslân: FNP: Grote zorgen over toekomst ziekenhuizen Fryslân
De fractie van de FNP heeft begrepen dat er onrust bestaat bij de ziekenhuizen in Fryslân, te weten die van Drachten, Heerenveen, Sneek en de polikliniek van Dokkum. Die onrust speelt ook bij de patiënten die gebruik maken van genoemde ziekenhuizen. De FNP Statenfractie komt op 31 oktober a.s. bij de Statenvergadering met mondelinge vragen aan Gedeputeerde Staten.

2019 FNP Fryslân - Disclaimer