Waar kunt u als FNP-lid op rekenen?

Meepraten en besluiten

Spreek- en stemrecht op ledenvergaderingen.
Als FNP-lid kunt u uw persoonlijke mening over politieke vraagstukken naar voren brengen op FNP- ledenvergaderingen (provinciaal en gemeentelijk).
De ledenvergaderingen zijn het hoogste besluitvormende orgaan binnen de FNP. In die bijeenkomsten wordt onder anderen het FNP-programma vastgesteld. In dat programma worden de politieke uitgangspunten en doelen van de FNP vastgelegd. Door uw stem op ledenvergaderingen te laten horen heeft u dus rechtstreeks invloed op het beleid van de FNP!
In de provinciale ledenvergaderingen worden de leden van het hoofdbestuur gekozen. Daar worden ook de kandidaat-Statenleden aangewezen.

 

Nieuws over de FNP: de Frijbûtser

7 keer per jaar krijgt u het partijblad ‘Frijbûtser'.
Wat kost het lidmaatschap?

 

Goedkope partij

De FNP is één van de goedkoopste politieke partijen. In Leeuwwarden de op één na goedkoopste, zo hebben wij berekend. Een keer per jaar krijgt u een acceptgiro van de penningmeester met het verzoek de contributie te betalen.
De gemeentelijke FNP-afdelingen krijgen 20% van u bijdrage. Bij verkiezingen krijgt u gewoonlijk  nogmaals een verzoek tot een vrijwillige bijdrage voor het verkiezingsfonds.
Contributie en andere giften aan de FNP, kunt u aftrekken van uw belastbaar inkomen.
De minimum contributie is € 27,50 per jaar. Voor huisgenoten (het 2e lid binnen een gezin) en leden jonger als 27 jaar geldt een minimumbijdrage van € 16,00 yn 't jier. Deze bedragen gelden voor 2018. De contributie wordt jaarlijks op basis van de inflatie aangepast.
Mensen die deze bijdrage niet kunnen missen, kunnen van de penningmeester toestemming  krijgen om minder te betalen.
De FNP gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en geeft deze niet door aan derden.

 

Genoeg reden om lid te worden. Vul het formulier in met het formulier op deze link.2023 FNP Fryslân - Disclaimer