FNP Opsterlân op Facebook

fnp byldmerk 

FNP

De FNP-Opsterlân is in ôfdieling fan de provinsjale FNP. Yn 1962 is de FNP oprjochte as earste regionale politike partij yn Nederlân en is nei 40 jier in eigen faktor wurden yn de Fryske polityk. Mei de ferkiezings fan 2003 waard de FNP provinsjaal mei 7 sitten de 3e partij. Mear ynformaasje oer de provinsjale FNP kinne jo fine op de Provinsjale side.

 

 Facebook FNP Opsterlân  FNP Opsterlân op Facebook
osf

Lanlike ynfloed

De leden van de Provinsjale Steaten yn Nederlân kieze de leden fan de Earste Keamer. De FNP wurket gear mei oare lokale partijen. Hja ha harren ferienige yn de OSF (Onafhankelijke Senaats Fractie). Sadat wy ek ús lûd yn Den Haach hearre litte kinne.

efalogo

Europeeske ynfloed

Fryslân en ek Nederlân wurde net mear allinne út Den Haach wei bestjoerd. Hieltyd mear beslissings wurde yn Brussel nommen. Oan de oare kant wurde de regionale oerheden wichtiger. De FNP is dêrom ek op Europeeske skaal organisearre en stie, yn 1981, mei oan de widze fan it Europeeske gearwurkingsferbân fan regionale partijen: EFA (Europeeske Frije Alliânsje).

efaylogo

Europeeske jongerein

De EFA jongerein binne ek ferienige, mear hjir oer op harren eigen webside.

Byldmerk Gemeente Opsterlân  Hiemside Gemeente Opsterlân
Byldmerk PraatMarFrysk.nl

Praat mar Frysk

Mear as de helte fan de Friezen praat fan hûs út Frysk. Yn 'e plattelânsgemeenten leit dat persintaazje sels noch in stik heger: sa'n 70%. En sawat eltsenien ferstiet it. Lit de minsken dêrom witte dat njonken it Nederlânsk it Frysk ek wolkom is: Praat mar Frysk!

Byldmerk ItNijs.nl

It Nijs

It Wrâldnijs, Nederlânsk of Frysk nijs yn it Frysk troch de Ried fan de Fryske beweging.

 

 

 2022 FNP Fryslân - Disclaimer