NIJS

Tag: Wenje yn Fryslan


FNP Fryslan
22-03-2022

Fryslân: FNP wol debat yn Steaten oer Lelylijn / Deltaplan

De Steatefraksje fan de FNP hat frege om in debat yn Provinsjale Steaten oer de plannen foar de Lelylijn en it Deltaplan Noard-Nederlân. Dizze plannen geane sa breed en der sitte safolle ferskillende romtlike en politike aspekten oan, dat it ne ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer