NIJS

Tag: Buorkje yn Fryslan


FNP Fryslan
27-03-2023

Fryslân: FNP kriget antwurd út Brussel oer de wolf

De FNP Steatefraksje hat ferline wike wiidweidich antwurd krigen fan de Europeeske Kommisje op it fersyk om de beskermings-status fan de wolf oan te passen. Dêrby giet de Europeeske Kommisje yn op de mooglikheden fan it EU-belied om feehâ ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer